loading

Dịch vụ tư vấn thẩm tra

Tháng Sáu 29, 2018

Thẩm tra thiết kế là một bộ phận rất quan trọng và không thể thiếu trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. Công tác thẩm tra thiết kế xây dựng công trình là công tác bắt buột được nhà nước quy định cụ thể trong các Thông tư, Nghị định, và các Luật liên quan đến quy trình quản lý chất lượng xây dựng công trình tại Việt Nam.

dich-tu-tu-van-tham-tra

Tư vấn Thẩm tra thiết kế: Vai trò quan trọng không thể thiếu:

Công tác thẩm tra thiết kế công trình xây dựng nếu được tuân thủ và thực hiện tốt sẽ mang lại rất nhiều lợi ích quan trọng và to lớn đối với công tác quản lý dự án xây dựng.
– Góp phần đảm bảo chất lượng của đồ án thiết kế xây dựng công trình, giám sát và đưa ra các giải pháp hiệu quả để khắc phục những sai sót còn tồn tại của quá trình tư vấn thiết kế thi công xây dựng.
– Tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư xây dựng và xây dựng đồ án thiết kế trở nên đáng tin cậy hơn.
Nội dung công tác thẩm tra thiết kế:
Nội dung công tác thẩm tra thiết kế được quy định trong Nghị Định số 12/2009/NĐ được ban hàng ngày 10/2/2009 như sau:
– Kiểm tra và đánh giá mức độ phù hợp của bản vẽ thiết kế kỹ thuật và thiết kế cơ sở.
– Kiểm tra đánh giá kết cấu công trình có phù hợp hay không.
– Giám sát kiểm tra các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng thi công công trình.
– Giám sát các quy chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.
– Thẩm định chất lượng dự án xây dựng, độ an toàn của công trình khi thi công và đưa vào sử dụng.
– Đối với các công trình có yêu cầu công nghệ, kiểm tra đánh giá việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ phù hợp.
Định mức chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật được quy định:
– Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật đối với có yêu cầu thiết kế 3 bước và thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình có yêu cầu thiết kế 1 bước và 2 bước được xác định theo định mức tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng (Chưa tính thuế GTGT) trong dự toán công trình đã được duyệt. Trường hợp việc thiết kế theo gói thầu thì chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo định mức tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng (Chưa tính thuế GTGT) trong dự toán gói thầu được duyệt và điều chỉnh với hệ số K=0,9.
– Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước được xác định bằng 40% chi phí thẩm tra kỹ thuật. Chi phí thẩm tra thiết kế công nghệ (Nếu có áp dụng) được xác định bằng cách lập dự toán :

Dịch vụ tư vấn thẩm tra bao gồm  :

• Xem xét sự phù hợp của thiết kế với dự án đầu tư, thuyết minh thiết kế được duyệt;
• Kiểm tra việc áp dụng những tiêu chuẩn, qui chuẩn;
• Đánh giá sự phù hợp của giải pháp kết cấu chính;
• Đánh giá mức độ an toàn chịu lực của công trình:
• Đánh giá sự tuân thủ các quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy;
• Đánh giá sự hợp lý của lựa chọn dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
• Đánh giá sự phù hợp của hệ thống kỹ thuật với các giải pháp thiết kế phần xây dựng và các phần liên quan khác.

Chia sẻ