logo-alinco

Asia Pacific Property Awards 2012 - 2013

1. Giải thưởng "Tòa nhà cao tầng tốt nhất" do giải thưởng Bất động sản Châu Á

Thái Bình Dương bình chọn với dự án "Cao ốc căn hộ Khải Hoàn Paradise".

2. Giải thưởng cao nhất cho hạng mục "Công trình đa chức năng" do Giải thưởng Bất động sản

Châu Á Thái Bình Dương bình chọn với dự án "Khu phức hợp Him Lam Ba Son".