logo-alinco

Asia Pacific Property Awards 2017 - 2018

 

1. Giải "Khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất" tại Việt Nam với dự án "Khu căn hộ Lô Y – Him Lam Tân Hưng"

do Giải thưởng Bất Động Sản Châu Á Thái Bình Dương bình chọn.

 

 

 

2. Giải "Khu dân cư phức hợp có kiến trúc tiêu biểu" tại Việt Nam với

dự án "Phúc Lợi Affordable Housing" do Giải thưởng Bất Động Sản Châu Á Thái Bình Dương bình chọn.