logo-alinco

Asia Pacific Property Awards 2019 - 2020

 

Giải "Công trình phức hợp có kiến trúc tốt nhất" tại Việt Nam với dự án

"Ascent Garden Homes" do Giải thưởng Bất Động Sản Châu Á Thái Bình Dương bình chọn.