logo-alinco

ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS 2020 - 2021

1. Giải "Khu dân cư phức hợp có kiến trúc tốt nhất" tại Việt Nam với

dự án "The Oriana" do Giải thưởng Bất Động Sản Châu Á Thái Bình Dương bình chọn.

2. Giải "Công trình phức hợp có kiến trúc tốt nhất" tại Việt Nam với dự án

"Dragon Fairy" do Giải thưởng Bất Động Sản Châu Á Thái Bình Dương bình chọn.