logo-alinco

ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS 2021 - 2022

:

 Giải "Dịch vụ công cộng có kiến trúc tiêu biểu" tại Việt Nam với

dự án "Trường Quốc tế Bắc Ninh" do Giải thưởng Bất Động Sản Châu Á Thái Bình Dương bình chọn.