CHARMINGTON IRIS

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sabeco HP
- Vị trí: Tp. Hồ Chí Minh
- Quy mô: 16,645.3 m2
- Tổng diện tích sàn: 156,132.79 m2
- Số tầng: 35
- Dịch vụ:

Thiết kế cơ sở
Thiết kế thi công
Lập tổng dự toán

- Năm thiết kế: 2016 - 2017