KHU PHỨC HỢP NHÀ Ở - DỊCH VỤ - GIÁO DỤC VÀ GIẢI TRÍ

- Vị trí: Tp.Hà Nội
- Quy mô: 18,326 m2
- Tổng diện tích sàn: 109,425.6 m2
- Số tầng: 17
- Dịch vụ:

Quy hoạch đô thị 1/500

Thiết kế cơ sở
Thiết kế thi công
Lập tổng dự toán    

- Năm thiết kế: 2020