KHU DÂN CƯ TẦM NHÌN

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dacin Việt Nam Tân Tạo
- Vị trí: Thành phố Hồ Chí Minh
- Quy mô: 5.9236 ha
- Tổng diện tích sàn: 118,533 m2
- Dịch vụ:

Quy hoạch đô thị 1/500
Thiết kế cơ sở
Tư vấn pháp lý & địa phương
Thiết kế ý tưởng bởi Công ty Kiến Trúc ADA

- Năm thiết kế: 2016 - 2017