CHUNG CƯ HOÀNG KIM

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Allgreen Việt Nam
- Vị trí: Thành phố Hồ Chí Minh
- Quy mô: 15,591.4 m2
- Dịch vụ:

Quy hoạch đô thị 1/500
Thiết kế cơ sở 
Tư vấn pháp lý & địa phương
Thiết kế  ý tưởng bởi Công Ty TNHH Kiến Trúc Quy Hoạch Công Trình RSP  (Singapore)

- Năm thiết kế: 2014 - 2017