TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

- Chủ đầu tư:Tổng công ty Đầu tư Long Biên
- Vị trí: Tp. Hồ Chí Minh
- Quy mô: 263,755.1 m2 
- Dịch vụ:

Thiết kế quy hoạch 1/500

- Năm thiết kế: 2016