CÔNG TRÌNH ĐA CHỨC NĂNG POSTEF

- Chủ đầu tư: Công Ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện
- Vị trí: Thành phố Hà Nội
- Quy mô: 9,708.0m2
- Tổng diện tích sàn: 75,329.8 m2
- Số tầng: 6 tầng hầm 11 tầng nổi
- Dịch vụ:

Thiết kế cơ sở

Thiết kế kỹ thuật    

Tư vấn về pháp lý xây dựng công trình

- Năm thiết kế: 2017