CAO ỐC VĂN PHÒNG 161 PASTEUR

- Vị trí: TP. HCM, Việt Nam

- Diện tích đất: 3,065.35 m2

- Cấp công trình : II

- Tổng diện tích sàn: 30,357.63 m2

- Số tầng: 3 Hầm, 16 tầng nổi

- Dịch vụ:

          Thiết kế ý tưởng

- Năm thiết kế: 2022