NHÀ HÀNG SUMMERLAND

- Vị trí: Phan Thiết, Việt Nam

- Diện tích đất: 5,602 m2

- Tổng diện tích sàn: 3,670.9 m2

- Số tầng: 2

- Dịch vụ:

          Thiết kế ý tưởng

          Thiết kế cơ sở

          Thiết kế kỹ thuật

          Thiết kế bản vẽ thi công

- Năm thiết kế: 2022 - 2023