KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - KHU ĐÔ THỊ HIM LAM

- Vị trí: Đại Phúc, Bắc Ninh, Việt Nam

- Diện tích đất: 23,400 m2

- Cấp công trình : I

- Tổng diện tích sàn: 140,150.14 m2

- Số tầng: 2 Hầm, 3-28 tầng nổi

- Số đơn nguyên: 5

- Dịch vụ:

          Thiết kế ý tưởng

          Thiết kế cơ sở

          Thiết kế kỹ thuật

          Thiết kế bản vẽ thi công

- Năm thiết kế: 2023 đến nay