KHU NGHỈ DƯỠNG ĐẢO DẤU - ĐỒ SƠN

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Him Lam
- Vị trí: Tp. Hải Phòng
- Quy mô: 118.3484 ha
- Số tầng: 5-20 
- Dịch vụ:

Quy hoạch đô thị 1/500

Thiết kế ý tưởng

Thiết kế cơ sở

- Năm thiết kế: 2011