ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BÌNH DƯƠNG

- Vị trí: Bình Dương, Việt Nam

- Quy mô: 10,000 m2

- Tổng diện tích sàn: 14,407 m2

- Số tầng: 7

- Dịch vụ:

          Thiết kế ý tưởng

- Năm thiết kế: 2021