SÀI GÒN BÌNH AN

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Him Lam
- Vị trí: Tp.Hồ Chí Minh
- Quy mô: 117 ha
- Dịch vụ:

Lập quy hoạch 1/500
Thiết kế cơ sở

- Năm thiết kế: 2014