TRUNG TÂM HỘI NGHỊ MEANCHAY

- Chủ đầu tư: Công ty Daun Penh Campuchia
- Vị trí: Tp. Pnompenh, Campuchia
- Quy mô: 54,303 m2 
- Tổng diện tích sàn: 28,080 m2
- Dịch vụ: Thiết kế ý tưởng
- Năm thiết kế: 2017