KHU NGHỈ DƯỠNG LONG PHƯỚC

- Chủ đầu tư: Cty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Song Đạt
- Vị trí: Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh
- Quy mô: 18 ha
- Dịch vụ:

Thiết kế ý tưởng
Thiết kế quy hoạch 1/500

- Năm thiết kế: 2016