NHÀ HÀNG ÁNH VÂN

- Chủ đầu tư: Công ty Việt Nam
- Vị trí: Tỉnh Quảng Ngãi
- Quy mô: 2,641 m2
- Tổng diện tích sàn: 6,603 m2
- Số tầng: 2
- Dịch vụ:

Thiết kế ý tưởng
Thiết kế cảnh quan
Thiết kế cơ sở
Thiết kế thi công
Tổng dự toán

- Năm thiết kế    2019