KHU ĐÔ THỊ HIM LAM

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần HimLam
- Vị trí: Tp. Hà Nội
- Quy mô: 976.01 ha
- Dịch vụ: Quy hoạch đô thị 1/500    
- Năm thiết kế    2017