KHU B, D – CITYLAND

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Thành phố
- Vị trí: Tp.HCM
- Quy mô: 38,000 m2
- Tổng diện tích sàn: 183,222.4 m2
- Dịch vụ:

Thiết kế cơ sở
Thiết kế thi công
Lập tổng dự toán

- Năm thiết kế: 2016 - 2017