WINCITY THẠNH XUÂN

- Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Gia Cư
- Vị trí: Tp. Hồ Chí Minh
- Quy mô: 86,192.6 m2
- Tổng diện tích sàn: 228,970 m2
- Số tầng: 1-18
- Dịch vụ:

Thiết kế cơ sở
Thiết kế ý tưởng

Thiết kế cảnh quan
Thiết kế thi công
Lập tổng dự toán    

- Năm thiết kế: 2017