HIM LAM RIVERSIDE

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Him Lam
- Vị trí: Tp. Hồ Chí Minh
- Quy mô: 24,498.5 m2
- Tổng diện tích sàn: 142,468 m2
- Số tầng: 12 - 25
- Dịch vụ:

Thiết kế cơ sở
Thiết kế thi công
Lập tổng dự toán
Thiết kế nội thất

- Năm thiết kế: 2011