HIM LAM TÂN HƯNG - LÔ Y

- Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Him Lam
- Vị trí: Tp.Hồ Chí Minh
- Quy mô: 3,883.5 m2
- Tổng diện tích sàn: 42,679.23 m2
- Số tầng: 24
- Dịch vụ:

Thiết kế cơ sở
Thiết kế thi công
Lập tổng dự toán
Tư vấn về pháp lý xây dựng công trình

- Năm thiết kế: 2016 - 2017