KHU BIỆT THỰ HIM LAM VĨNH TUY

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Him Lam
- Vị trí: Tp Hà Nội
- Tổng diện tích sàn: 106,740.6 m2
- Dịch vụ:

Thiết kế cơ sở
Thiết kế thi công
Lập tổng dự toán

- Năm thiết kế: 2018