METRO VALLEY

- Chủ đầu tư: Công ty CP KD và Phát triển BĐS Đông Sài Gòn
- Vị trí: Tp. HCM
- Quy mô: 34,737.7 m2
- Tổng diện tích sàn: 100,113 m2
- Dịch vụ:

Thiết kế ý tưởng
Lập quy hoạch

- Năm thiết kế: 2017