HIM LAM PHÚ ĐÔNG

- Chủ đầu tư: Công Ty Cổ phần Him Lam
- Vị trí: Bình Dương
- Quy mô: 5,363.0m2
- Tổng diện tích sàn: 39,991.2 m2
- Số tầng: 20
- Dịch vụ:

Thiết kế cơ sở
Thiết kế thi công
Lập tổng dự toán      
Tư vấn về pháp lý xây dựng công trình

- Năm thiết kế: 2015 - 2017