NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỒ SƠN

- Vị trí: Hải Phòng, Việt Nam

- Quy mô: 1,808.25 m2

- Tổng diện tích sàn: 5,158.28m2

- Số tầng: 5

- Dịch vụ:

          Thiết kế ý tưởng

          Thiết kế cơ sở

          Thiết kế kỹ thuật

          Thiết kế bản vẽ thi công

          Tổng dự toán

- Năm thiết kế: 2022 – 2023

- Đang thi công