HIM LAM NEW STAR

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam
- Vị trí: Tp.Hà Nội
- Tổng diện tích sàn:  4,955.64 m2
- Dịch vụ:

Thiết kế cơ sở
Thiết kế thi công
Lập tổng dự toán

- Năm thiết kế: 2019