GHỀNH RÁNG QUY NHƠN

- Vị trí: Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Việt Nam

- Quy mô: 20,072.6 m2

- Cấp công trình : I

- Tổng diện tích sàn: 156,004.3 m2

- Số tầng: 1 Hầm, 21 tầng nổi

- Dịch vụ:

          Thiết kế ý tưởng

          Thiết kế cơ sở

          Thiết kế kỹ thuật

          Thiết kế bản vẽ thi công

          Tổng dự toán

- Năm thiết kế: 2019 - nay