HẢI GIANG MERRY LAND QUY NHƠN

- Vị trí: Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam

- Tổng diện tích sàn: 264,209 m2

- Số căn: 412

- Dịch vụ:

          Thiết kế ý tưởng (hình ảnh phối cảnh từ Khách hàng cung cấp)

          Thiết kế cơ sở

          Thiết kế kỹ thuật

          Thiết kế bản vẽ thi công

          Tổng dự toán

- Năm thiết kế: 2022 – 2023