CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI SLICO

- Vị trí: Tỉnh Long An
- Tổng diện tích sàn:  42,740 m2
- Dịch vụ:

Thiết kế ý tưởng

Thiết kế cơ sở
Thiết kế thi công
Lập tổng dự toán

- Năm thiết kế: 2019