HIM LAM PHÚ AN

- Chủ đầu tư: Công Ty Cổ phần Him Lam
- Vị trí: Tp.HCM
- Quy mô: 8,170.7m2
- Tổng diện tích sàn: 107,716.3 m2
- Số tầng: 17
- Dịch vụ:

Thiết kế cơ sở
Thiết kế thi công
Lập tổng dự toán    
Tư vấn về pháp lý xây dựng công trình

- Năm thiết kế: 2013-2018