KHU ĐÔ THỊ HỖ TRỢ - KHU CÔNG NGHIỆP SÀI ĐỒNG B

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Thạch Bàn
- Vị trí: Tp.Hà Nội
- Quy mô: 371,489 m2
- Dịch vụ:

Quy hoạch tổng mặt bằng

Thiết kế cơ sở
Thiết kế thi công
Lập tổng dự toán

- Năm thiết kế: 2014