KHU H – TRUNG TÂM SỐ 6 –TP THÁI NGUYÊN

- Vị trí: TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Quy mô: 135 ha

- Dịch vụ:

          Lập QHPK 1/2000

          Thiết kế ý tưởng quy hoạch 1/500

- Năm thiết kế: 2020