KHU DU LỊCH VÀ GIẢI TRÍ QUỐC TẾ TUẦN CHÂU

Thông tin dự án:

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Âu Lạc - Quảng Ninh; Công ty Cổ phần T&H Hạ Long
- Vị trí: Tỉnh Quảng Ninh
- Quy mô: 352.18 ha
- Dịch vụ: Quy hoạch đô thị 1/2000, 1/500
- Năm thiết kế: 2015