SUNRISE CITY

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Nova
- Vị trí: Tp Hồ Chí Minh
- Quy mô: 5.1260 ha
- Tổng diện tích sàn: 483,476 m2
- Dịch vụ:

Lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch đô thị 1/500
Lập hồ sơ điều chỉnh Thiết kế cơ sở 
Tư vấn pháp lý & địa phương
Thiết kế ý tưởng của Công ty Thiết kế Surbana
Việt Nam (Singapore) và Công ty TNHH Archetype VN

- Năm thiết kế: 2012