GOLDEN PENINSULA

- Chủ đầu dư: Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam
- Vị trí: Tp. Hồ Chí Minh
- Quy mô: 325,144 m2
- Tổng diện tích sàn: 610,120 m2
- Số tầng: 25
- Dịch vụ: Quy hoạch đô thị 1/2000
- Năm thiết kế: 2017