ĐỒI DỪA COMPLEX

- Vị trí: Vũng Tàu, Việt Nam

- Quy mô: 11,577,4m2

- Cấp công trình : I

- Tổng diện tích sàn: 78,380.19 m2

- Số tầng: 21

- Dịch vụ:

          Tối ưu thiết kế ý tưởng (hình ảnh phối cảnh từ Khách hàng cung cấp)

          Thiết kế cơ sở

          Thiết kế kỹ thuật

          Thiết kế bản vẽ thi công

          Tổng dự toán

- Năm thiết kế: 2020 - nay