LAS VEGAS SUN CASINO - KHỐI D

- Vị trí: Campuchia
- Số tầng: từ 3 - 9 tầng

- Khối D
- Dịch vụ:

Thiết kế ý tưởng nội thất
Thiết kế thi công nội thất

- Năm thiết kế: 2023