CAO ỐC RẠNG ĐÔNG – THÁP 4

- Vị trí: Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

- Quy mô: 20,704 m2

- Cấp công trình : I

- Tổng diện tích sàn: 184,840 m2

- Số tầng: 2 Hầm, 39 tầng nổi

- Dịch vụ:

          Thiết kế ý tưởng

- Năm thiết kế: 2020