IT PARK

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Him Lam
- Vị trí: Tp. Hà Nội
- Quy mô: 26.47 ha
- Tổng diện tích sàn: 850,487 m2
- Dịch vụ:

Quy hoạch đô thị 1/500
Thiết kế cơ sở

- Năm thiết kế    2015