CHUNG CƯ HIM LAM THẠCH BÀN 2

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Him Lam
- Vị trí: Tp. Hà Nội
- Quy mô: 3,980 m2
- Tổng diện tích sàn: 36,450 m2
- Số tầng: 23
- Dịch vụ:

Thiết kế thi công
Lập tổng dự toán
Tư vấn về pháp lý xây dựng công trình

- Năm thiết kế: 2012