ĐỒNG NAI WATERFRONT - IZUMI CITY

- Vị trí: Việt Nam
- Diện tích đất: 38,259 m2

- Số lô: 275 lô
- Tổng diện tích sàn: 122,232 m2
- Số tầng: 3
- Dịch vụ:

Thiết kế ý tưởng (do đơn vị tư vấn AWP thực hiện)
Thiết kế cơ sở - Kiến trúc
Thiết kế thi công - Kiến trúc

- Năm thiết kế: 2020 - 2023

- Tình trạng: đã hoàn thành thi công