KHU NHÀ Ở HIM LAM VẠN PHÚC

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Him Lam
- Vị trí: Tp Hà Nội
- Quy mô: 5,205.61 m2
- Tổng diện tích sàn: 29,819 m2
- Dịch vụ:

Thiết kế cơ sở
Thiết kế thi công
Lập tổng dự toán

- Năm thiết kế: 2016