VĂN PHÒNG SLICO

- Vị trí: Việt Nam
- Quy mô: 8,075 m2
- Tổng diện tích sàn: 15,306.47 m2
- Số tầng: 4
- Dịch vụ:

Thiết kế ý tưởng
Thiết kế cơ sở
Thiết kế thi công
Tổng dự toán

- Năm thiết kế: 2021