NỘI THẤT CĂN HỘ

- Vị trí: Quận 7, TP. HCM, Việt Nam

- Tổng diện tích thiết kế: 253 m2

- Dịch vụ:

          Thiết kế ý tưởng nội thất

          Triển khai chi tiết

- Năm thiết kế: 2022 – 2023