LOTUS RESIDENCE

- Vị trí: Việt Nam

- Quy mô: 4,191.8 m2

- Cấp công trình : I

- Tổng diện tích sàn: 33,514.6 m2

- Số tầng: 1 Hầm, 18 tầng nổi

- Dịch vụ:

          Thiết kế ý tưởng (hình ảnh phối cảnh từ Khách hàng cung cấp)

- Năm thiết kế: 2021